Zvýhodněné parkování pro zákazníky Českých drah

Co nabízíme
 • 80 parkovacích míst ve 2 podlažích
 • non-stop provoz
 • hlídané parkoviště s kamerovým systémem

Jak služba funguje

Služba ČD Parking je určena speciálně zákazníkům ČD, kteří cestují ze stanice Plzeň hl. n.

 • po uskutečněné cestě vlakem ČD se cestující prokáže jakýmkoliv jízdním dokladem ČD na ruční pokladně v Garážích Plzeň. Jízdenky ČD mohou mít mimo obvyklé papírové podoby na tiskopise ČD i podobu jízdenky z eShopu ČD. Na jízdence jsou uvedeny stejné údaje jako na standardní jízdence. Jízdenky z eShopu ČD mohou být mimo vytištěné podoby na formátu A4 i jen zobrazeny na displeji přenosných elektronických zařízení. Pro nabídku ČD Parking nepostačuje pouze sdělení transakčního kódu zakoupené jízdenky
 • platí pro jízdenky s výchozí stanicí Plzeň hl. n. a se shodným datem parkování
 • v případě parkování déle než 24 hodin je třeba se prokázat jízdenkou s datem odjezdu i s datem příjezdu vlaku

Postup použití

1. Při vjezdu do garáží Plzeň (dále jen „garáže“) klient odebere parkovací lístek z výdejového automatu. 2. Klient zaparkuje na libovolném nerezervovaném parkovacím místě. 3. Při odchodu z garáží je klient povinen vzít parkovací lístek s sebou (slouží pro vstup do objektu). 4. Při následném návratu do garáží klient nejdříve (před odjezdem) zaplatí parkovné na ruční pokladně garáží (u obsluhy garáží). V případě, že klient provede platbu v automatické pokladně, bude mu naúčtována sazba parkovného dle běžného ceníku (bez výhod ČD Parkingu).

Cenový tarif

 • 99 Kč/24 hodin
 • jako doklad platí IN Business*, IN 100*, skupinová víkendová jízdenka (pouze varianta platná pro ČR), celodenní jízdenka (pouze varianta platná pro ČR), mezinárodní jízdenka nebo jakýkoliv doklad, u kterého je patrné, že cestující jel více než 100 km v jednom směru s tím, že jízda musí být zahájena ve stanici Plzeň hlavní nádraží
 • *Při využití In Karty s aplikací IN Business nebo IN 100 je nutné, aby se cestující prokázal současně druhým dokladem, na kterém bude potvrzena délka platnosti aplikace na kartě. Tento doklad „Potvrzení o platnosti In Karty“ získá cestující dvěma možnými způsoby:
 • Na webové adrese moje.inkarta.cz zadáte číslo In Karty a heslo. Zobrazí se informace o In Kartě, které stačí jen vytisknout.
 • Na kterékoliv pokladně plzeňského hlavního nádraží. Při příchodu na pokladnu je nutné doložit In Kartu IN Business nebo IN 100 a na základě ověření platnosti aplikace na kartě pokladník potvrzení vydá.

Další informace

V případě skupinové jízdenky mohou zvýhodněného parkování využít všichni cestující. Sleva bude uznána pouze v tom případě, pokud se na pokladnu v Garážích Plzeň dostaví všichni společně a doloží skupinovou jízdenku.

Odkaz na web ČD (sem umístit link http://www.cd.cz/vnitrostatni-cestovani/specialni-nabidky/cd-parking/-23990/)